Kasvatustieteilijän duunipäivä

AINEJÄRJESTÖTOIMINTA Kukapa meistä ei olisi joskus toivonut, että yliopistossakin pääsisi päiväksi taksvärkkiin tai TET-jaksolle? Maisterivaiheen harjoittelu tuntuu kuitenkin taipaleensa alkuvaiheessa olevasta opiskelijasta kaukaiselta ja pidemmällekin ehtineelle mielekkään paikan etsiminen tuottaa päänvaivaa. Kun tähän lisätään kasvatustieteilijöiden käytetyin fraasi (”Meistä voi tulla ihan mitä vaan!”), antaisi opiskelija vaikka oikean kätensä, jos vain pääsisi kärpäseksi kattoon seuraamaan ihan tavallista työpäivää.

Aikuiskasvatuksen Kilta tekee herkeämättä työtä kasvisidentiteetin vahvistamiseksi sekä linkin luomiseksi alumnien ja opiskelijoiden välille. Viime keväänä pyöräytettiin käyntiin pilottihanke Duunisafareista. Niissä kasvatustieteen opiskelija pääsee iskemään niin sanotusti kädet saveen ja oikeisiin töihin Duunisafari-mentorin kanssa päiväksi tai kahdeksi.

Seikku Högel, safarilainen:

”AKK:n duunisafari tarjosi minulle hienon mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan siihen, millaista työtä tulevaisuudessa voisin tehdä valmistuttuani. Duunisafaripaikkana toimi ammattijärjestö Specia, jonne pääsin tutustumaan kahden työpäivän ajaksi.

Koska duunisafari järjestettiin ensimmäistä kertaa, en oikein tiennyt mitä odottaa. Lähdin siis safarille täysin avoimin mielin ja valmiina uusiin mahdollisuuksiin. Ennen duunisafarin alkua tapasimme mentorinani toimivan Hanna-Marin kanssa rennoissa merkeissä ja juttelimme siitä, mitä molemmat duunisafarilta odotimme ja millaisia toiveita ja ajatuksia meillä oli.

Tarkoituksena oli luoda tulevat safaripäivät molempien toiveiden pohjalta. Tuntui mukavalta saapua ensimmäisenä safaripäivänä Specian toimistolle, kun sekä paikka että mentorini olivat jo tuttuja. Lämpimän vastaanoton ansiosta tunsin olevani tervetullut ja ikään kuin tiimin jäsen kahden päivän ajan.

Olin etukäteen lähettänyt Hanna-Marille erityisesti minua kiinnostavia kysymyksiä liittyen hänen työnkuvaansa ja työpolkuunsa sekä Speciaan järjestönä. Alkuun meillä oli hyvin aikaa käydä läpi näitä asioita yhdessä. Sain kattavan kuvan esimerkiksi siitä, mitä mentorini työhön kuuluu, millainen voisi olla järjestötoimijan ”perinteinen” työviikko, millaista osaamista järjestötyössä tarvitaan ja miten mentorini oli päätynyt kyseiseen työhön.

Tuntui todella antoisalta kuulla aitoja subjektiivisia kokemuksia, ajatuksia ja työtarinoita ja päästä pitkin päivää esittämään lisää mieltä kutkuttavia kysymyksiä. Sen lisäksi, että pääsin seuraamaan mentorini työtä ja kuulemaan hänen työnkuvastaan, pääsin osallistumaan oikeastaan kaikkeen, mitä Hanna-Mari noina päivinä teki. Osan jutuista teimme yhdessä samanaikaisesti ja osan sain tehdä ihan itsenäisestikin. Yhtenä työtehtävistäni esimerkiksi suunnittelin erästä Specian tulevaa opiskelijoille suunnattua mainosta opiskelijan näkökulmasta katsottuna.

Duunisafaripäivät olivat todella antoisia ja avartavia. Sain paljon arvokkaita näkemyksiä esimerkiksi siitä, millaisiin asioihin minun tulisi kiinnittää huomiota, jos minua kiinnostaa järjestötyö ammattina. Pääsin myös näkemään läheltä, mitä kyseinen työ todella on. Minut yllätti esimerkiksi se, miten monipuolisia ja innovatiivisia järjestötyöntekijän työtehtävät ovat ja kuinka järjestötyöstä tulee helposti sulava osa kaikkea muuta elämää. Järjestötyöntekijän työpäivä ei välttämättä ole paikkaan ja aikaan sidottu, vaan sitä on tavallaan koko ajan töissä. Voin lämpimästi suositella duunisafariin osallistumista kaikille, jotka haluavat konkretiaa koulutyön ohelle ja jotka haluavat päästä näkemään läheltä, millaista tulevaisuuden työsi voi olla.”

 Hanna-Mari Koski, Duunisafari-mentori

 ”Saimme etukäteen kysymyspatteriston molempien osapuolten tueksi, joten sain jo ennen mentorointipäiviä tietää, mitkä asiat opiskelijaa kiinnostivat eniten. Oli yllättävän antoisaa pohtia esimerkiksi millaista osaamista omassa työssään oikeastaan käyttää. Sitä ehtii harvoin työn lomassa itse pohtia. Valmisteluun kuului lähinnä safarilaisen toiveisiin tutustuminen sekä hänelle mielekkäiden työtehtävien miettiminen. Duunisafari-konsepti ei ollut lainkaan kuormittava, vaan valmistelut olivat varsin kevyet.

Mentorointi lähti käyntiin yhteisellä keskustelulla. Osallistuimme myös toimiston viikkopalaveriin, jolloin Seikku sai yleiskuvaa järjestötoiminnasta. Muuten hän teki itsenäisesti valmistelevia töitä, esimerkiksi arvioi opiskelijoille suunnattua osiota nettisivuista. Yhdessä tutustuimme myös työsopimukseeni sekä palkkaukseen. Jo mukana kulkeminen antaa safarilaiselle paljon, kun hän pääsee näkemään työelämän pöhinää.

Alumnille mielenkiintoista kuultavaa on opiskelijan tuore tietämys kasvatustieteestä. Opiskelijoilta saa kuulla, mikä kasvatustieteen kentällä on juuri nyt ajankohtaista. Mentorointi tuo myös hyvän organisaation mainetta vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden silmissä. Mentoroinnista saa auttamisen iloa, kun voi vaikuttaa ja tukea opiskelijoiden työllistymistä.”


Alumni, kiinnostuitko Duunisafari-mentoroinnista? Tervetuloa syksyn ensimmäiseen Duunisafari-iltamaan 23.9.!

Aikuiskasvatuksen Kilta toivottaa jo valmistuneet kasvatustieteilijät, järjestöt ja organisaatiot tutustumaan Killan uuteen Duunisafari-hankkeeseen.

Duunisafari on tilaisuus sekä alumnille että opiskelijalle saada kokemusta ja tuoretta näkökulmaa oman alansa toimijoilta. Safari on uudenlainen ja helppo väylä muodostaa verkostoja tuoreisiin kasvatustieteilijöihin ja tutustua oman alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 Lisätietoja saat tapahtuman Facebook-sivuilta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Duunisafareiden vastuuhenkilöön, Heini Vainikkaan (heini.vainikka@helsinki.fi).

Vivi Vaissi
Seikku Högel

Kuvat | 1. Seikku Högel | 2. Aikuiskasvatuksen Kilta

Mainokset