Aikuiskasvatuksen kilta

12501962753_9091769a26_b

Aikuiskasvatuksen Kilta ry (AKK) on Helsingin yliopiston piirissä toimiva järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen alasta kiinnostuneet. Aikuiskasvatuksen Killan toiminta-ajatuksena on aikuiskasvatustieteen tunnetuksi tekeminen, opiskelun ja työelämän välisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä verkostoituminen niin Suomessa kuin ulkomailla toimivien aikuiskasvattajien kesken. Joukossamme on niin Helsingin yliopiston opiskelijoita kuin työelämässä oleviakin.

Aikuiskasvatuksen Killan jäsenenä sinulla on etuoikeus osallistua kaikkiin Killan järjestämiin hyödyllisiin ja hauskoihin tapahtumiin ja tapaamisiin. Ekskursioilla ja kiltailloissa pääset tapamaan vanhoja tuttuja ja verkostoitumaan uusienkin ihmisten kanssa. Kilta on aikuiskasvatustieteestä kiinnostuneiden järjestö, johon kannattaa kuulua!

aikuiskasvatuksenkilta.wordpress.com

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Mainokset